Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Mijn passie ligt in het verbinden van Mens & Werk waardoor beide kunnen groeien. Groei is het beste mogelijk vanuit veiligheid, vertrouwen en verbinding. Een sociaal veilige werkomgeving is daarom onmisbaar voor groei. Ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie, agressie en geweld en seksuele intimidatie staan dit in de weg. Dit heeft allerlei negatieve effecten tot gevolg. Voor de Mens werkstress, verminderd functioneren, uitval, langdurige arbeidsongeschiktheid etc.  Voor het Werk onder meer druk op de organisatie, kosten, reputatieschade. 

Het Werk -de werkgever- kan zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving door het opstellen van een gedragscode ongewenste omgangsvormen, een klachtenregeling, een klachtencommissie en het aanstellen van een interne en/of externe vertrouwenspersoon. 

Als Vertrouwenspersoon bied ik allereerst een luisterend oor voor de werknemer. Deze kan in vertrouwen zijn of haar verhaal bij mij kwijt. We inventariseren wat belangrijk is in deze situatie en bespreken de mogelijkheden en vervolgstappen om te kijken hoe de werknemer ermee verder kan. Samen met brengen we de voor- en nadelen in kaart van de diverse mogelijkheden en help ik een passende keuze te maken.

Het is goed om te weten dat een Vertrouwenspersoon naast de werknemer staat en het probleem niet overneemt. De werknemer houdt zelf de regie. Alles wat er besproken wordt, is vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstig strafbare feiten waarmee ik in gewetensnood kom (dit zal uiteraard worden aangegeven). Doorgaans is de Vertrouwenspersoon er niet voor privéproblemen of arbeidsconflicten. Uiteraard bied ik wel een luisterend oor. Indien er specifieke hulp nodig is, dan kan ik de werknemer doorverwijzen.

Als Vertrouwenspersoon kan ik tevens voorlichting, inspiratie en advies geven aan de werkgever. En goed om te weten; ik ben ingeschreven als Register Vertrouwenspersoon bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV).